Update september 2018

In een jaar tijd is het uitzicht rond het huidige KSA-lokaal helemaal veranderd. Vorig jaar deze tijd konden we trots vertellen dat de werken gestart waren, dat de rioleringen net geplaatst waren en dat er beton gestort was. Vandaag kunnen we even trots meedelen dat we stilaan richting de afwerkingsfase evolueren. Het lokaal is intussen al voorzien van een dak, er wordt aan de elektriciteit gewerkt en de ramen en deuren kunnen er elk moment in geplaatst worden.

vzw11 vzw12

Concreet bestaat het nieuwe lokaal eigenlijk uit twee gebouwen, die door een gemeenschappelijk dak met elkaar verbonden worden. Dat betekent dat er een overdekte ruimte ontstaat tussen de twee gebouwen. Via die weg is er toegang naar het speelterrein, dat boven het lokaal ligt. Tegelijk kan die overdekte ruimte ook dienen om speluitleg te geven, leden te verzamelen, inleidende toneeltjes te spelen en zoveel meer.

vzw11 vzw12 vzw12

Het gebouw dat evenwijdig met het oude lokaal staat, omvat twee grote speelruimtes, waar jong en oud naar hartenlust zullen kunnen ravotten. Het onderste lokaal kan je vanop straathoogte betreden, het lokaal op de verdieping daarboven geeft uit op de speelweide bovenaan. In het tweede gebouw, dat loodrecht op het eerste staat, zit een sanitair blok en een materiaalruimte. Op de bovenste verdieping, die ook uitgeeft op de speelweide bovenaan het terrein, vind je het leidingslokaal.

vzw11 vzw12

We bevinden ons op dit moment zoals gezegd in de laatste rechte lijn van de werken. Ondanks het feit dat de financiering nog niet honderd procent rond is, plannen we binnenkort de ingebruikname van het nieuwe lokaal. Daaropvolgend zullen we het oude lokaal ook afbreken, wat alweer een volledig ander uitzicht van de Driesleutelstraat tot gevolg zal hebben. Als fiere KSA MATER-volger mag je in 2019 dan ook een officiële uitnodiging verwachten voor de plechtige opening. Tot dan!

vzw11 vzw12

Update september 2017

Wie recent in de Driesleutelstraat passeerde, heeft het misschien al opgemerkt. Tussen de laatste activiteit voor de zomervakantie en de inschrijvingsdagen is er heel wat veranderd. De schuine speelweide die achter het KSA-lokaal lag, is niet meer. Een gedeelte van het grasveld heeft plaats gemaakt voor de bouwwerf waar, als alles goed gaat, tegen eind 2018 het nieuwe lokaal komt te staan.

vzw11 vzw12

Midden augustus werd de bouwput uitgegraven met, hoe kan het ook anders, een torenkraan in KSA-kleuren. Ook de werkvloer werd aangelegd, de riolering is geplaatst, de betonplaat werd gestort, de opslagcontainer kreeg een nieuwe plaats en dat zijn pas enkele van de recente veranderingen. Eind dit jaar zullen de ruwbouwwerken klaar zijn en dan is het tijd voor de volgende stappen.

vzw14 vzw15 vzw13

Zoals ook te zien is op de foto’s, blijft het huidige KSA-lokaal tijdens de werken gewoon staan. Dat betekent dat de wekelijkse werking niet verstoord wordt en dat alle KSA’ers en KSA’sters zonder problemen op zaterdagnamiddag geëntertaind kunnen worden. De werken hebben echter ook als gevolg dat er niet meer op onze eigen speelweide kan worden geravot. Gelukkig zijn er in Mater voldoende plaatsen waar dat wel nog kan en is ons leidingsteam creatief genoeg om hier oplossingen voor te vinden. Zodra het nieuwe lokaal klaar is, wordt het huidige lokaal afgebroken. Maar daarop is het nog even wachten. We houden u op de hoogte!

vzw8 vzw9 vzw10

KSA-Mater bouwt!

Je hebt het vast al horen waaien: KSA Mater gaat een nieuw lokaal bouwen. Na jaren van zoeken en aftasten, worden de plannen nu vrij concreet. Op deze pagina willen we je graag informeren over onze plannen en solliciteren naar jouw mogelijke steun bij dit grootse project.

Al meer dan 55 jaar zorgt KSA Mater voor een leuke en leerrijke vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar uit Mater en omstreken. Momenteel organiseren wij met een team van 27 leiders, leidsters en materiaalmeesters (bijna) wekelijks activiteiten voor meer dan 100 kinderen. Plezier maken, spelen, samenwerken en ontdekken staan bij ons centraal. Zo kunnen we ieder kind zijn talenten verder helpen ontplooien en bijdragen aan een aangename samenleving voor iedereen. Dit willen we de komende jaren graag blijven doen!

vzw1

Waarom?

vzw2

Ons huidige lokaal werd gebouwd in 1989 door een heleboel enthousiaste vrijwilligers, voornamelijk met recuperatiematerialen. Intussen heeft de tand des tijds dit gebouw sterk aangetast. Bovendien is onze jeugdbeweging gegroeid van 50 leden naar meer dan 130 leden. Daarbovenop komen ook de verstrengde veiligheidsnormen voor jeugdbewegingslokalen.

Het huidige lokaal voldoet dus niet meer aan de normen qua capaciteit, nutsvoorzieningen en veiligheidsvoorschriften. Om onze werking ook de komende 50 jaar in een veilige en comfortabele omgeving te kunnen voortzetten, is de bouw van een nieuw lokaal noodzakelijk.

Wat?

“Alleen wie groots droomt, bereikt grootste resultaten”, lazen we op ons kalenderbriefje. We vertrokken dan ook van ons droomlokaal. Onze leden maakten tekeningen van hoe dit er voor hen uit zag. De leiding brainstormde over welke onderdelen essentieel zijn in een ideaal jeugdbewegingslokaal.

Aan de hand van deze ideeën ontworpen oud-leiders ir. architect Rebekka Van Coster en ir. Bart Baeke een eerste versie van ons toekomstig lokaal. Na een heleboel financiële en praktische afwegingen, kwamen we uiteindelijk tot dit resultaat.

Er zijn twee ruime speelruimtes voorzien die elk uitgeven op een aparte speelweide. Daarnaast is er een losstaand functioneel blok, met sanitair, een ruimte voor materiaalopslag en een aparte vergaderruimte voor de leiding. De rollercoaster en het verwarmd buitenzwembad moesten helaas wijken, maar verder benadert dit ons droomlokaal!

vzw3 vzw4 vzw5

Hoe?

Timing

Al van in 2009 startten we de gesprekken met de Kerkfabriek van Mater. Onze toenmalige hoofleiders, Koen Van Lancker en Jonathan Tack, trachtten om de grond van ons lokaal – die ons destijds gratis was toegekend door pastoor Van Hoolandt – officieel eigendom te maken van KSA Mater.

Om de jeugdbeweging ten volle te kunnen ondersteunen werd in 2011 de vzw KSA Sint-Martinus Mater opgericht met als doel de nodige infrastructuur te voorzien. Toenmalig hoofdleider Stijn Vandenbroucke nam hierbij het voorzitterschap op zich. De verdere functies van het dagelijks bestuur en de algemene vergadering werden opgenomen door leiding, oud-leiding en ouders.

Deze vzw zat opnieuw samen met de Kerkfabriek van Mater en ook met het stadbestuur van Oudenaarde. Er kon bekomen worden dat we ons lokaal, ook na de verkoop van de pastorij, konden blijven behouden en er werd ons een nieuw stuk speelweide toegewezen. Het was echter toen al duidelijk dat het huidige lokaal niet meer aan onze noden kon voldoen. Oorspronkelijk werd gezocht naar nieuwe bouwgrond om op een andere plaats in Mater een jeugdbewegingslokaal te bouwen. Beschikbare gronden werden uitgezocht en eigenaars werden gecontacteerd, maar dit doofde uiteindelijk uit op een dood spoor…

Onder impuls van de leiding, die de noden van een nieuw lokaal duidelijk merkten, werd de vzw in 2015 nieuw leven ingeblazen. Er werd een nieuw doel gesteld: bouwen op onze huidige locatie. De koe werd bij de horens gevat: het overleg met de kerkfabriek werd opnieuw opgestart en er werden plannen getekend. Bij de verplichte vierjaarlijkse statutenherziening maakten we ook onze naam daadkrachtiger: ‘vzw KSA Mater bouwt’. De samenstelling van deze vzw bleef min of meer hetzelfde. Nieuwe leden zijn uiteraard steeds welkom, contacteer ons zeker als je hierin interesse hebt.

Begin 2016 sloten we met Kerkfabriek Mater een erfpachtovereenkomst af over onze huidige grond. Hierdoor zorgt de Kerkfabriek van Mater ervoor dat onze jeugdbeweging 99 jaar lang gebruik kan maken van de grond en hierop een nieuw lokaal mag bouwen. Een grote stap vooruit dus! Bouwplannen werden uitgewerkt en financiële plannen werden opgesteld.

En nu? De plannen liggen concreet op tafel! In september 2016 willen wij graag onze bouwaanvraag indienen, in de hoop in het voorjaar van 2017 te kunnen starten met de bouw van ons nieuw lokaal. Intussen werkt de financiële werkgroep ook hard verder om de nodige fondsen bij elkaar te krijgen. Als alles goed verloopt, denken we in september 2019 het nieuwe werkjaar te kunnen inzetten in ons nieuw lokaal.

Financieel

Dit volledige project is geraamd op een totaalbudget van €250 000. Dit bedrag stijgt uiteraard ver uit boven onze normale werkingsmiddelen, we zullen dan ook een heleboel verscheidene inkomstbronnen moeten aanspreken om dit samen te halen.

vzw6

KSA Mater heeft de voorbije jaren een groot deel van de opbrengsten van evenementen gespaard voor dit nieuw lokaal. Daarnaast zullen er ook nog een aantal bijkomende evenementen georganiseerd worden specifiek voor dit project. Bij de eerste spadesteek plannen wij bijvoorbeeld een groot benefieteetfestijn en ook de leden zelf zullen hun steentje bijdragen met een carwash, koekjesverkoop… Door dit alles samen zullen wij ruim een vierde van het project met eigen middelen kunnen betalen.

Een ander groot deel van het project wordt gesubsidieerd door stad Oudenaarde. Voor dergelijke grote projecten maakt stad Oudenaarde het mogelijk om éénmalig een infrastructuursubsidie van €90 000 aan te vragen.

Daarnaast rekenen wij ook heel hard op de steun van derden. We hebben een uitgebreid sponsorpakket samengesteld voor bedrijven die ons een financieel duwtje in de rug willen geven. Vanaf augustus zullen we hiermee persoonlijk bij bedrijven langsgaan. Verder hopen wij tijdens de uitvoering van het project voordelen van bedrijven in natura te verkrijgen: kortingen op materiaal, werkuren… We zijn ook volop bezig met het aanschrijven van ‘andere organisaties’ die dergelijke sociale projecten ondersteunen. We dachten hierbij zelf al aan abdijen, serviceclubs en Cera. Indien u bedrijven of organisaties kent die ons hierbij willen helpen, geef ons zeker een seintje!

En last but not least: wij hebben ook jouw steun nodig! Op de volgende pagina meer hierover...

We hebben u steun nodig!

Fiscale giften

Vele kleintjes, maken één groot. Jij kan ons één of meerdere delen van het nieuwe lokaal schenken en dit vanaf €40. Hiervoor krijg je volgend jaar een fiscaal attest toegestuurd van KSA Nationaal, waardoor je 45% terugbetaald krijgt. Als je €50 euro steunt betaal je uiteindelijk maar €32,5! Binnenkort zal hier virtueel te volgen zijn welke delen van ons lokaal ‘verkocht’ zijn.

Wil je ons graag steunen? Je kan het gewenste bedrag overschrijven op rekeningnummer BE98 7865 8704 5293 met mededeling ‘vzw KSA Mater bouwt’. Let op: overschrijven gebeurt niet rechtstreeks naar onze rekening, maar naar KSA Nationaal vzw, omdat enkel zij in staat zijn om fiscale attesten aan te leveren.

Renteloze leningen

Jaarlijks organiseren wij heel wat evenementen om geld in te zamelen: ons eetfestijn, onze halloweentocht, onze wafeltjesverkoop, onze quiz… Een deel van dit geld hebben wij nodig voor onze werking, maar de voorbije jaren zijn we er ook in geslaagd een behoorlijk deel hiervan te sparen voor ons nieuw lokaal. Ook ons ‘spaargeld’ van de komende 10 jaar zouden wij graag in dit project investeren. Aangezien we geen 10 jaar kunnen wachten met het betalen van onze facturen, zijn we op zoek naar mensen die ons dit geld kunnen voorschieten door middel van een renteloze lening.

Na het grondig bestuderen van onze in- en uitgavenstromen hebben wij geconcludeerd dat we, zonder tegenslagen, jaarlijks tot € 4000 kunnen terugbetalen. Concreet hopen we op deze manier € 40 000 in te zamelen. Om het administratief eenvoudig te houden, zouden wij starten vanaf een minimumbedrag van € 1000 en verder werken in veelvouden van € 1000 met een maximum van € 5000 per persoon.

Vanaf de in gebruik name van ons nieuw lokaal zullen wij jaarlijks 10 % van dit bedrag terugbetalen aan alle kredietverstrekkers. Wie ons bijvoorbeeld € 2000 leent, zal gedurende 10 jaar, jaarlijks € 200 worden terugbetaald. De eerste terugbetaling zal aanvangen na de voltooiing van de bouwfase en is vastgelegd op 10 juli 2019.

Heeft u wat spaargeld staan dat u niet meteen nodig heeft en wilt u ons daarmee helpen? Fantastisch! Voor de verdere afhandeling kan u contact opnemen met Stijn Vandenbroucke of Hanne De Vos (0478 47 75 98, stijn.vandenbroucke@hotmail.com of 0494 83 79 78, devos_hanne@hotmail.com). Zij zullen dan met u een overeenkomst opstellen voor het door u gekozen bedrag.

Handen gevraagd

Ons budget laat niet toe om alles door externen te laten uitvoeren, we zullen dus ook zelf de handen uit de mouwen moeten steken om dit project te kunnen verwezenlijken. Vele handen maken licht werk, daarom zou het voor ons heel fijn zijn moest ook jij het zien zitten om ons te komen helpen!

Je hoeft hiervoor geen bouwtechnisch ingenieur te zijn. Iedereen die iets kan, kan helpen. Denk maar aan:

  • helpen bij afbraakwerken: bv. afzagen bomen, opruimen steenpuin...
  • helpen op evenementen rond het nieuwe lokaal: bv. de toog bemannen op een info-avond, koekjes verkopen op de kerstmarkt...
  • helpen bij de opbouw: bv. leidingen leggen, stenen aangeven voor de metsers...
  • helpen bij de afwerking: bv. schilderen, gordijnen maken...
  • helpen bij organisatie: bv. een geldinzamelactie organiseren, meevolgen op de algemene vergaderingen van onze vzw…

Zie jij dit zitten?

Laat je contactgegevens dan bij ons achter. Wanneer wij mensen nodig hebben om te helpen, krijg je van ons een mailtje/sms-bericht met de nodige uitleg. Je kan dan nog steeds beslissen of het iets voor jou is en/of het in je agenda past. Je kan je ons contactgegevens bezorgen via dit formulier of door te mailen of bellen naar Hanne (devos_hanne@hotmail.com, 0494 83 79 78).

Wat krijg je daarvoor?

De eeuwige dankbaarheid van honderden kinderen en jongeren uit Mater die dankzij jou jaren lang zullen kunnen spelen, leren en ontdekken in dit lokaal. Wie weet wordt jouw naam zelfs vereeuwigd in het gebouw…

Wat krijg je hiervoor terug?

Iedereen die ons steunt, om op het even welke manier, krijgt de eeuwige dankbaarheid van elke KSA’er! Honderden kinderen en jongeren uit Mater en omstreken zullen dankzij jou jaren lang kunnen spelen, leren en ontdekken in dit nieuw lokaal. Daarbovenop vereeuwigen we jouw naam op een bedankingsmuur van het nieuwe lokaal.

vzw7

Bedankt!Statuten VZW KSA Mater Bouwt